มั่นคง munkonggadget

บริษัท มั่นคงแก็ดเจ็ท จำกัด ขออภัยคุณอภิรักษ์ ตั้งวรากร

 

บริษัท มั่นคงแก็ดเจ็ท จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางบริษัทฯ รู้สึกเสียใจที่พนักงานในบริษัทฯ ได้ทำการคัดลอกบทความของคุณอภิรักษ์ ตั้งวรากร เรื่อง “มาทำความรู้จัก ข้อกำหนดของ High Resolution Audio กันเถอะ”

ลิงค์ http://rev.at1987.com/articles/high-resolution-audio-definition/ ;

ของคุณอภิรักษ์ ตั้งวรากร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 โดยพนักงานบริษัทฯ ได้ดัดแปลงลงเป็นบทความเรื่อง “บทความ : HI-RES AUDIO คืออะไร เดี๋ยวอู๋จะเล่าให้ฟัง” เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ทางบริษัทฯ ได้ทำการลงโทษตักเตือนพนักงานผู้นั้นแล้ว และ ขอโทษคุณอภิรักษ์ ตั้งวรากร มา ณ ที่นี้
 

บริษัท มั่นคงแก็ดเจ็ท จำกัด